სასწრაფო: 2 94 00 11
2 77 07 40

კლინიკა გულის ექიმები