• თბილისი, წინანდლის 9
  • ზუგდიდი, გამსახურდიას 36
  • 10:00 - 6:00

N1 კერძო კარდიოლოგიური კლინიკა

საქართველოში

ანზორ მელია

თქვენი სიცოცხლის სადარაჯოზე

წინასწარ ჩაწერა: 032 2 77 62 62

გიორგი ჯიშკარიანი

გიორგი ჯიშკარიანი

კარდიოლოგი / ინტერვენციული კარდიოლოგი
მედიცინის ფაკულტეტი
2007 წ - 2013 წ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

პ.ლ. შუპიკის სახელობის დიპლომისშემდგომი განათლების ნაციონალური სამედიცინო აკადემიიის კარდიოლოგიისა და ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კათედრა (კლინ.ორდინატურა)
2013 წ - 2015 წ

კიევი

პ.ლ. შუპიკის სახელობის დიპლომისშემდგომი განათლების ნაციონალური სამედიცინო აკადემიიის კარდიოლოგიისა და ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კათედრა (სტაჟირება)
2015 წ - 2016 წ

კიევი

ინტერვენციული კარდიოლოგი
2014 წ - 2015 წ

ქ. კიევი „Институт сердца МОЗ Украини“

ინტერვენციული კარდიოლოგი
2016 წ - 2017 წ

ხარკოვის ცენტრალური (კარდიოლოგიური) კლინიკური საავადმყოფო N8

ინტერვენციული კარდიოლოგი
2017 წ - 2018 წ

არქიმედეს კლინიკა ( ლაგოდეხი )

ინტერვენციული კარდიოლოგი
2018 წ - 2019 წ

კარდიოლოგიური კლინიკა "გული" - ზუგდიდი

ინტერვენციული კარდიოლოგი
2018 წლიდან დღემდე

კარდიოლოგიური კლინიკა "გული" - თბილისი

სერთიფიცირებული კარდიოლოგი
2016 წ

უკრაინა

სერთიფიცირებული კარდიოლოგი
2016 წ

საქართველო